Anna Irasiak

Anna Irasiak– doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pracuje na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie realizuje projekty naukowe i dydaktyczne związane z kształceniem przyszłych nauczycieli, językiem migowym i dostępnością uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest tłumaczem biegłym języka migowego. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń”. Chętnie popularyzuje wiedzę na temat polskiego języka migowego i kultury Głuchych prowadząc wykłady otwarte oraz szkolenia.

Tu są moje korzenie.

Uwielbiam wracając z podróży (często służbowych), widzieć znajome budynki i miejsca Częstochowy. Czuję wtedy, że jestem już w domu i za chwilę spotkam się z rodziną. To miłe uczucie „bycia u siebie”.

Śródmieście, Raków i Kiedrzyn

Moje miejsca w Częstochowie to : Śródmieście, bo tam spędziłam większość swojego życia, Raków za wakacje u babci, Kiedrzyn za teraz.

W Częstochowie dobrze się mieszka

Częstochowa jest „pakowna”. Jest tu wszystko, co jest potrzebne do życia, pracy i spędzania czasu wolnego, a do tego nie trzeba przemieszczać się wiele kilometrów, aby załatwić sprawy życia codziennego.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content