Dariusz Pawełczak

Dariusz Pawełczak – Kończąc studia medyczne w Łodzi zdecydował, że wróci do Częstochowy. Od wczesnych lat studenckich prowadził liczne prace badawcze i działalność kliniczną związaną z chirurgią ogólną, a jego całokształt pracy został dwukrotnie nagrodzony Stypendium Ministra Zdrowia, dwukrotnie Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego oraz sześciokrotnie Stypendium Rektora ZZZ. Swoją wiedzę zdobywa na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach oraz warsztatach, jednocześnie nawiązując współpracę z czołowymi specjalistami ze świata. Stale współpracuje z lekarzami z Francji oraz całej Polski przyczyniając się do publikacji nowych doniesień naukowych w formie książek i artykułów. Niektóre z tych koncepcji stara się zastosować w swoim szpitalu.

Teraz to młodzi ludzie tworzą Częstochowę, a nie Częstochowa ludzi.

Moje pokolenie jako jedno z pierwszych wróciło do Częstochowy. Dostrzegło, że wcale nie jest gorsza niż Warszawa. Wiele z tych osób odnosi teraz sukcesy, ponieważ patrzy inaczej.

Moje sentymenty.

Ul. Okulickiego za bazę na orzechu, Ul. Szajnowicza-Iwanowa i Monument za obite piszczele, Shell przy OBI za hot-dogi i ogniska, Północ, Zawodzie i Norwid za wartości, Plastyk za imprezy i znajomych.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content