Katarzyna Zalas

Katarzyna Zalas – Z Częstochową związała się na stałe w 2004 roku. Jest absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Otrzymała tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest nauczycielem akademickim, zatrudnionym w Katedrze Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UJD. Jej działalność naukowa jest ściśle związana z historią miasta Częstochowy oraz regionu częstochowskiego. Działa w Stowarzyszeniu “Kreatywni Aktywnie”, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” oraz Fundacji „Psia Łatka”

Częstochowa to dom – mój i mojej rodziny.

Miejsce, do którego wracamy po długiej czy krótkiej podróży, to znajome miejsca, smaki i życzliwi nam ludzie. To też liczne już wspomnienia, a także plan na dobrą przyszłość.

Dzielnica Stradom.

Swoje „pierwsze kroki” po przyjeździe do Częstochowy stawiałam w dzielnicy Stradom, która na przestrzeni ostatnich lat bardzo się jednak zmieniła. Z sentymentem wracam do jej pierwotnego charakteru – naturalnego, oddalonego od miejskiego zgiełku.

Zdecydował los

Los zdecydował, że w 2004 roku przeprowadziłam się do Częstochowy. Dziś nazywam to miasto swoim domem, tutaj mieszkam z rodziną i realizuję się zawodowo.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content