Maria Filip

Maria Filip – Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia Politechniki Częstochowskiej. Obecnie pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego. Maria Filip posiada stopień doktora nauk medycznych. Jest na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, które odbywa w SP ZOZ im. Babińskiego w Łodzi. Jest autorką licznych publikacji oraz rozdziałów podejmujących tematykę psychiatryczną. Przewodnicząca Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Oddziale Łódzkim oraz Wiceprzewodnicząca Sekcji Kształcenia Psychiatrycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Oddziale Warszawskim. Laureatka stypendium Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) ECP Scholarship Programme 2020, laureatka stypendium Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego 20th WPA World Congress of Psychiatry oraz laureatka prestiżowego programu stypendialnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej im. prof. Franciszka Walczaka (NAWA Scholarship Programme).

Początek wszystkiego

Częstochowa jest początkiem wszystkiego. Tu nauczono mnie kultury, szacunku i dano możliwości, dzięki którym jestem w obecnym miejscu życia.

Stadion żużlowy

Stadion żużlowy to miejsce, gdzie jako dziecko za sprawą taty spędzałam bardzo wiele czasu. W Łodzi nadal regularnie chodzę na mecze Orła.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content