Maria Filip

Maria Filip – Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Zarządzania w Ochronie Zdrowia Politechniki Częstochowskiej. Pracuje jako asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Sp ZOZ im. Babińskiego w Łodzi. Jest autorką i współautorką publikacji oraz rozdziałów w książkach podejmujących tematykę psychiatryczną. Laureatka stypendium European Psychiatric Association ECP Scholarship Programme 2020 oraz stypendium World Psychiatric Association – 20th WPA World Congress of Psychiatry, Bangkok 10-13.03.2021. Przewodnicząca Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Oddziale Łódzkim oraz Wiceprzewodnicząca Sekcji Kształcenia Psychiatrycznego Polskiego

Początek wszystkiego

Częstochowa jest początkiem wszystkiego. Tu nauczono mnie kultury, szacunku i dano możliwości, dzięki którym jestem w obecnym miejscu życia.

Stadion żużlowy

Stadion żużlowy to miejsce, gdzie jako dziecko za sprawą taty spędzałam bardzo wiele czasu. W Łodzi nadal regularnie chodzę na mecze Orła.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content