Monika Czerw

Monika Czerw – wykładowca akademicki. Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki uzyskała w 2015 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Od urodzenia związana z rodzinnym miastem – Częstochową, gdzie się wychowała i obecnie pracuje. Specjalizuje się w zagadnieniach socjoterapii, pracy na rzecz osób zagrożonych przemocą czy niepełnosprawnością. Zajmuje się również działaniami profilaktycznymi mającymi na celu przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom, prowadzi też szkolenia dla młodzieży z zakresu przemocy. W latach 2015-2016 była współorganizatorem Częstochowskich Dni Profilaktyki „Nie gódź się na przemoc. Pomóż sobie i innym”, w tym happeningu profilaktyczno-edukacyjnego „Życie bez strachu”, konferencji specjalistycznej „Częstochowa przeciw uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, konferencji „Oblicza uzależnień i przemocy” (2016 r.).

Częstochowa to mój dom.

Tu stawiałam swoje pierwsze kroki, i dosłownie, i w świecie nauki. To miasto mojego dzieciństwa, moich wspomnień. Punkt na świecie, gdzie mam swój dom i swoich bliskich, gdzie moja ukochana córka uczy się życia.

Miasto nie za duże, nie za małe.

Częstochowa to fajne miasto. To miasto, gdzie marazm jest obcy, a życie toczy się z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort