Olga Desperak

Olga Desperak – Olga Desperak – absolwentka częstochowskiego Plastyka oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, wciąż naukowo związana z Częstochowa. Jej praca licencjacka dotyczyła rozwoju urbanistycznego i architektonicznego Częstochowy przełomu XIX i XX wieku, a praca magisterska – obiektów użyteczności publicznej powstałych w naszym mieście w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W 2018 r. była laureatką w konkursie Prezydenta Miasta za najlepszą pracę dyplomową związaną z promocją Częstochowy. W ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta razem z Pauliną Korneluk zorganizowały wystawę pt. „ Dom Księcia – historia i konteksty”. Razem prowadzą również konto na Instagramie (i FB) o nazwie „Nie tylko Jasna Góra”, na którym pokazują ujęcia częstochowskiej architektury powstałej przed II wojną światową.

Częstochowa jest niedocenianym miastem

Częstochowa jest nieodkrytym i niedocenianym miastem. Stoi tu wiele pięknych, choć zaniedbanych budynków. Z racji mojego wykształcenia łatwiej jest mi się zachwycać skromną architekturą, którą lubię wyłapywać podczas spacerów po mieście. W odkrywaniu nowych miejsc i ujęć miasta pomaga mi zasada patrzenia wyżej niż tylko witryny sklepów w przyziemiach budynków.

Dzielnica Tysiąclecie

Największym sentymentem darzę osiedlę z lat. 60 w dzielnicy Tysiąclecia (pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Dekabrystów, ul. Kiedrzyńską a ul. Worcella), gdzie się wychowałam. Również wszystkie budynki i miejsca, które zostały zmienione, przebudowane bądź zniszczone w Częstochowie, a ja pamiętam ich wcześniejszy stan.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content