Patrycja Świącik – Jeż

Patrycja Świącik – Jeż – Jestem absolwentką IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2015 roku za namową ojca aktywnie działa na rzecz klubu żużlowego Włókniarz Częstochowa. Z końcem 2017 roku objęła stanowisko dyrektora klubu Włókniarz Częstochowa. Pracuje nad tym, by przez działania klubu promować Częstochowę w skali ogólnokrajowej, a także międzynarodowej. Pod jej kierownictwem, oprócz działalności drużyny ekstraligowej, klub rozwija również zawodników w kategoriach mini żużlowych i juniorskich, uzyskując w rozgrywkach tych sekcji wiele wyróżnień i medali. Nazywana jest żelazną damą w ekstralidze żużla.

Częstochowa to rodzina

Częstochowa to miasto moich pradziadków, dziadków i rodziców. To miejsce, gdzie ja sama wychowałam się, dorastałam i obecnie mieszkam. To miasto moich rodzinnych korzeni i tradycji, a także miejsce, z którym wiążę swoją przyszłość. Częstochowa to wyjątkowe miasto obdarzone historią wielu pokoleń, a także urozmaicone działalnością wielu ciekawych postaci. Częstochowa to mój dom.

Stadion żużlowy

Jest wiele miejsc, które są mi niezwykle bliskie w Częstochowie, jednakże największym sentymentem darzę Stadion Żużlowy przy ulicy Olsztyńskiej. To miejsce, gdzie obecnie pracuję i spełniam się zawodowo, to też kultowe miejsce dla wielu częstochowian. W mojej rodzinie od czterech pokoleń krzewi się żużlowe tradycje. Z wielkim sentymentem wracam również do mojego liceum – IV Ogólnokształcącego Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Symbolicznym miejscem dla wielu z częstochowian jest sanktuarium jasnogórskie, dla mnie również z uwagi na tradycje, w jakich zostałam wychowana i jakie przyjęłam, a także historie tego miejsca. Niemniej jednak z większym sentymentem zwracam się ku Częstochowskiej Archikatedrze.

Tradycje rodzinne

Zostałam wychowana w tradycjach niezwykle rodzinnych i sentymentalnych, a zatem zawsze silnie utożsamiałam się z miejscem swojego zamieszkania. Chęć zamieszkiwania tego miasta jest dla mnie zwyczajnie naturalna, tu jest mój dom i tu mieszka moja rodzina. Ponadto moja praca to również praca na rzecz promowania naszego miasta, ponieważ drużynowe sukcesy naszej drużyny czy indywidualne sukcesy naszych zawodników to sukcesy nasze wspólne – wszystkich częstochowian.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content