Paweł Bilski

Paweł Bilski – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata, uczeń Szkoły Aktorskiej przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, absolwent Autorskiego Liceum Artystycznego ALA, Akademii im. Jana Długosza oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Współzałożyciel Klubokawiarni Alternatywa 21, jednej z pierwszych w Polsce, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej, mediacji, negocjacji, organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Innowator i trener.

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2011 roku, wielokrotny stypendysta Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie Teatru, Nominowany do Nagrody im. Jana Rodowicza Anody, jako „Powstaniec czasu pokoju” w Muzeum Powstania Warszawskiego, Laureat Nagrody im. Księdza Jana Kaczkowskiego.

Częstochowa to dla mnie rodzinne miasto.

To tutaj zaczęła się moja działalność społeczna i teatralna. Tu też zmarł mój brat, który
stał się moją inspiracją do założenia fundacji. Częstochowa jest dla mnie domem, ale też czuję się w niej nieraz jak w grze komputerowej. Często załatwiając morze spraw, mam wrażenie że na swojej wirtualnej mapie, odkrywam coś nieznanego i niezwykłego. To miłe i zaskakujące. To miasto, w którym nie czuję nudy.

W tym mieście wszystko się zaczęło.

Wiele urzędów, organizacji z Polski i z zagranicy uczy się od nas (Fundacji Oczami Brata) i nasze działania starają się wcielać w życie “u siebie”. To coś wspaniałego, że 26 – latek naprawdę może inspirować innych – starszych! A to, że zacząłem działać w Częstochowie,  to dla mnie oczywiste.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content