Piotr Fik

Częstochowianin, absolwent IX LO im. C.K. Norwida oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, w której pełni funkcje – Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego oraz Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Mediacji i Edukacji Prawnej. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Nauczyciel akademicki – asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Autor wielu publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego oraz prawa gospodarczego. Współpracuje z wieloma podmiotami oraz instytucjami w charakterze of counsel.

Częstochowa jest domem

Częstochowa jest miejscem gdzie się urodziłem, gdzie mieszkam i pracuję. Jest moją bramą na Jurę Krakowsko-Częstochowską, którą ciągle odkrywam. Jest dla mnie także docelowym portem, do którego zawsze wracam. Tu mieszka moja rodzina i bliskie mi osoby. 

III Aleja, Parki pod Jasną Górą

Największym sentymentem darzę III Aleję oraz parki „pod Jasną Górą”. To miejsca wspomnień z lat dzieciństwa, a także miejsca, w których teraz spędzam wolny czas z bliską mi osobą i przyjaciółmi.

Zawsze wracam

Wyjechałem z Częstochowy po maturze na studia prawnicze do Krakowa. Wróciłem do Częstochowy kontynuować swoją praktyczną karierę prawniczą, prowadząc własną kancelarię adwokacką. Z Częstochowy regularnie wyjeżdżam do Krakowa, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami jako asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego UJ, lecz zawsze wracam.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content