Przemysław Kowalski

Od pokoleń płynie w nim częstochowska krew. Całe jego życie jest związane z Częstochową i marzy, żeby tak pozostało. Większość tego co dobre, spotkało go w harcerstwie. Swoją przygodę z tą organizacją rozpoczął w wieku 13 lat i trwa ona nieprzerwanie do dziś. W harcerstwie poznał żonę, przyjaciół, na których może polegać i ludzi, którzy nieustannie go inspirują. Pełnił funkcję na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim, ale najważniejsze zadania realizował i realizuje w Częstochowie. Promuje nasze miasto i region podczas międzynarodowych imprez skautowych, czy harcerskich wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie pracuje jako animator lokalny dzielnicy Ostatni Grosz.

Moja mała ojczyzna

Częstochowa to moja mała ojczyzna, moje miejsce na ziemi, z którym jestem i chcę być związany. Nieustannie mnie zaskakuje, ciągle odkrywam w niej coś nowego. Fascynuje mnie nasza historia i cieszę się, że mogę zostawiać w tej historii swoje ślady. Moja Częstochowa to przeżycia i wspomnienia składające się z dobrych ludzi, miejsc, chwil…

Ostatni Grosz

Od kilku lat zawodowo jestem związany z dzielnicą Ostatni Grosz. Pokochałem to miejsce ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Ma piękną historię, trudne problemy i wspaniałych ludzi – cieszę się, że mogę z nimi współpracować dla ich rozwoju. Przez kilkanaście lat mieszkałem u stóp Jasnej Góry i jest to dla mnie bardzo ważne miejsce – fizycznie, ale przede wszystkim duchowo.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content