Sylwia Góra

Sylwia Góra – kulturoznawczyni, literaturoznawczyni, doktorka nauk humanistycznych, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, ukończyła I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Laureatka Stypendium Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Miłośniczka literatury pisanej przez kobiety oraz biografii nieznanych i zapomnianych artystek. Autorka książki Ewa Kierska. Malarka melancholii. Współredaktorka monografii: Świat zmysłów. O znaczeniu zmysłów w kulturze, Oblicza szaleństwa w kulturze, Sztuka — wartość — sacrum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu. Publikowała m.in. w „Estetyce i Krytyce”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Episteme”, „Krytyce Politycznej”, „Kulturze Liberalnej”. Pisze do naukowych i popularnych czasopism głównie o zapomnianych i niedocenianych kobietach. Współtworzy najlepszy festiwal literacki w Polsce – Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj! Pracuje nad kolejną książką, poświęconą oczywiście kobietom.

Czestochowa to moje miasto rodzinne

Częstochowa to moje miasto rodzinne, w którym stawiałam swoje pierwsze kroki związane z pisaniem. Mając 18-19 lat pracowałam w lokalnej gazecie i miałam niezwykłą okazję przeprowadzać fantastyczne rozmowy z twórcami związanymi z naszym miastem, głównie artystami, bo już wtedy zaczynałam interesować się sztuką. To tu nawiązałam też swoje najtrwalsze przyjaźnie, które trwają niezmiennie już kilkanaście lat.

W Częstochowie jest sporo przestrzeni kulturalnej

W 2007 roku wyjechałam na studia do Krakowa, ale do Częstochowy regularnie wracałam przynajmniej raz w miesiącu, ale zwykle częściej. Od 2018 roku jestem znów w swoim rodzinnym mieście, szybko ponownie się tu odnalazłam dzięki ludziom. Zostały tu moje przyjaciółki z czasów licealnych, poznałam też grupę szalonych osób, które tworzą niesamowity festiwal, który spokojnie może się równać (a w niektórych aspektach je przewyższa) z innymi festiwalami literackimi w Polsce – Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj! Od trzech edycji również i ja go współtworzę. W Częstochowie jest naprawdę sporo przestrzeni kulturalnej, którą można zagospodarować i bardzo chciałabym to zrobić. W związku z tym nie chcę już więcej od nikogo słyszeć: bo w tym mieście nic się nie dzieje…

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content