Agnieszka Włodarczyk

Agnieszka Włodarczyk – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracuje na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z nadzorem kardiologicznym w Górnośląskim Centrum Medycznym.

Bezpieczna przystań

Częstochowa jest bezpieczną przystanią, w której zawsze mogę znaleźć wsparcie i zrozumienie ze strony rodziny i najbliższych. To wielopokoleniowy dom rodzinny, w którym się wychowałam, pełen tradycji i ludzi , którzy nauczyli mnie z wrażliwością patrzeć na drugiego człowieka- co zaowocowało wyborem mojej drogi zawodowej.

Dzielnica Podjasnogórska, Filharmonia, Mirów

Szczególnym sentymentem darzę rodzinny dom w dzielnicy Podjasnogórskiej. Bliska jest mi też Filharmonia im. Bronisława Hubermana, w której występowałam od najmłodszych lat jako uczennica Społecznego Ogniska Baletowego Terpsychora. Wśród moich miejsc jest także Mirów, gdzie rozpoczęłam swoją przygodę z jeździectwem. To miejsce wspólnych spotkań ze znajomymi : ‘ Kwadraty”, Aleje, urokliwe kawiarnie (Romeo I Julia, Cafe Skrzynka, nieistniejąca już kawiarnia Pod gruszą), a w okresie zimowym lodowisko przy ul. Sobieskiego.

W każdym miesiącu

Nie planowałam po ukończeniu studiów wyjazdu z Częstochowy, ale życie pisze różne scenariusze. Nie ma jednak miesiąca, w którym bym nie wracała do rodzinnych stron. Nie wyobrażam sobie, by moje dzieci nie znały miejsc, w których się wychowywałam. Wolny czas spędzamy w Parku Staszica, Parku Lisiniec albo na imprezach Filharmonii Malucha. Na pytanie skąd jestem?? zawsze odpowiadam , że z Częstochowy.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content