Anna Wójcik

Anna Wójcik – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Studia w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jarosława Kweclicha  i dr hab. Bartosza Frączka w 2012 roku. Stypendystka Prezydenta Miasta Częstochowa. Na początku 2019 r. została laureatką międzynarodowej nagrody Amazing Women za projekt Oddychacz. Otrzymała stypendium od francuskiej Fundacji Orange na badania i rozwój swojego wynalazku, narzędzia terapeutycznego. Od roku 2017 wykłada w Instytucie Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Współtworzy pracownię artystyczną 11 Listopada w Warszawie, oraz studio projektowe Studium Lepiej. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, tworzeniem instalacji oraz działaniami w przestrzeni publicznej.

Częstochowa to początek mojej artystycznej ścieżki

To nie tylko miejsce, gdzie się wychowałam i uczyłam, ale także, gdzie zaczęła się moja artystyczna życiowa ścieżka. Moc sprawcza w tym mieście dała mi możliwość działania, poznania siebie jako artystki. Miałam możliwość tworzenia osobliwych projektów dla mieszkańców, którzy udowodnili mi swoim zaangażowaniem, że ta aktywność jest ważna i niesie sens.

Lasek Aniołowski i Dzielnica Północ

Lasek Aniołowski, Dzielnica Północ C – to powrót do dzieciństwa, pierwszych przyjaźni, skrajność betonowego świata i natury.

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content