Maciej Klekowski

Maciej Klekowski – W szachy nauczył się grać w wieku 5 lat, od pierwszej klasy szkoły podstawowej zaczął uczęszczać do pierwszego klubu szachowego UKS Hetman Częstochowa, którego barwy reprezentował na mistrzostwach. Swój pierwszy medal (srebrny) w seniorskich Mistrzostwach Polski zdobył w 2012 roku. Drugi w historii Częstochowy szachowy arcymistrz. Jest też wicemistrzem Polski seniorów 2015,mistrzem Polski w szachach szybkich 2016, dwukrotnym wicemistrzem Polski w szachach błyskawicznych/2012,2019/,trzykrotnym akademickim mistrzem Polski 2014,2016,2017,zwycięzcą IX Memoriale Pedro Lezcano w Las Palmas -Hiszpania/2018/ ,zwycięzca XIII turnieju w Figueira da Foz -Portugalia/2019/,mistrz Polski w szachach szybkich /2020/,pierwszy w historii internetowy mistrz Polski /2020/. Gra w wielu zagranicznych ligach: niemieckiej, włoskiej, tureckiej, słowackiej oraz czeskiej.W 2019 roku otworzył w Częstochowie szkołę szachową, w której pomaga innym rozwijać swoje szachowe umiejętności.

Siedziba UKS Hetman Częstochowa, Dziewiątka

Sentymentem dużym darzę siedzibę UKS Hetman Częstochowa, kiedyś gimnazjum nr 9, teraz Szkołę Podstawową nr. 9 klubu, w którym stawiałem pierwsze szachowe kroki, w którym wiele się nauczyłem i zawiązałem liczne przyjaźnie.

Wolne weekendy w Częstochowie

Częstochowa to miejsce, z którego pochodzę i do którego zawsze wracam z wielką radością.Jestem tutaj kiedy tylko mam wolny weekend .

Używamy ciasteczek, by zwiększyć Twój komfort

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Skip to content